องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: ประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร


ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร.docx   18 ม.ย. 66 24
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 60
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :