องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 19 ม.ย. 66 63
รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 19 ม.ย. 66 62
แผนการปฏิบัติและป้องกันการทุจริต แผน ปปช. ปี2566 19 ม.ย. 66 62
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 18 ม.ย. 66 63
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 ม.ย. 66 63
แผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 18 ม.ย. 66 49
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 ม.ย. 65 401
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 11 ม.ย. 65 438
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย 17 มิ.ย. 63 756
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มิ.ย. 63 703
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มิ.ย. 63 700
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 6 พ.ค. 63 656
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 พ.ค. 63 664
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 6 พ.ค. 63 740