องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 ม.ย. 65 294
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 11 ม.ย. 65 327
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย 17 มิ.ย. 63 642
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มิ.ย. 63 597
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มิ.ย. 63 588
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 6 พ.ค. 63 562
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 พ.ค. 63 571
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 6 พ.ค. 63 635