องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 37

สมาชิกสภา

นายสุรพล จันคำ
ประธานสภา

นายอนุชิต นอกุล
รองประธานสภาฯ

นายจิรศักดิ์ ทวิลา
เลขานุการสภาฯ

นายทองสุข ดวงศรี
ส.อบต.หมู่ 2

นายสุพรม สีลา
ส.อบต.หมู่ 4

นายสุริยันต์ พุฒหล้า
ส.อบต.หมู่6

นางสีดา อ่อนมาก
ส.อบต.หมู่ 7

นายสนอง มาโคตร
ส.อบต.หมู่ 8

นายวิสันต์ มาศรี
ส.อบต.หมู่ 9

นายสำรวจ อนุวรรณ์
ส.อบต.หมู่ 10