องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 31

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 5 ม.ย. 67 37
รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 19 ม.ย. 66 323
รายงานการดำเนินการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 19 ม.ย. 66 327
แผนการปฏิบัติและป้องกันการทุจริต แผน ปปช. ปี2566 19 ม.ย. 66 324
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 18 ม.ย. 66 324
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 ม.ย. 66 325
แผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 18 ม.ย. 66 298
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 ม.ย. 65 651
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 11 ม.ย. 65 720
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย 17 มิ.ย. 63 1046
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มิ.ย. 63 977
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มิ.ย. 63 973
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 6 พ.ค. 63 916
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 พ.ค. 63 927
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต 6 พ.ค. 63 1009