องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์   17 มิ.ย. 63 8
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร   17 มิ.ย. 63 8
คำร้องทั่วไป   17 มิ.ย. 63 7
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ค. 63 5
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   21 ก.ค. 63 4
แบบลงทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ค. 63 4