องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์   17 มิ.ย. 63 457
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร   17 มิ.ย. 63 446
คำร้องทั่วไป   17 มิ.ย. 63 453
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ค. 63 457
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   21 ก.ค. 63 449
แบบลงทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ค. 63 449