องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์   17 มิ.ย. 63 402
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร   17 มิ.ย. 63 394
คำร้องทั่วไป   17 มิ.ย. 63 396
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ค. 63 400
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   21 ก.ค. 63 396
แบบลงทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ค. 63 395