องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

กีฬาวังไชยคัพครั้งที่ 20

กีฬาวังไชยคัพครั้งที่ 20... วันที่ 29 พ.ย. 65 (ดูู 64)

งานประเพณีลอยกระทงอบต.วังไชย

งานประเพณีลอยกระทงอบต.วังไชย... วันที่ 29 พ.ย. 65 (ดูู 174)

ร่วมปรเะพณีลอยกระทง อำเภอบรบือ 2565

ร่วมปรเะพณีลอยกระทง อำเภอบรบือ 2565... วันที่ 11 พ.ย. 65 (ดูู 97)

ลงเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง

ลงเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง... วันที่ 11 พ.ย. 65 (ดูู 49)

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคามเข้าตรวจสอบและดูสภาพพื้นที่่การดำเนินโครงการ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะ ได้เข้าตรวจสอ... วันที่ 11 ต.ค. 65 (ดูู 90)

ร่วมบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นายบัวทอง ศรีกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต.... วันที่ 10 ต.ค. 65 (ดูู 82)

ส่งมอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายบัวทอง ศรีกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย พร้อมคณะผู้บริหาร กำนันตำบลวังไชย หัว... วันที่ 5 ต.ค. 65 (ดูู 98)

กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทาธงชาติไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทาธงชาติไทย... วันที่ 5 ต.ค. 65 (ดูู 99)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ... วันที่ 7 มิ.ย. 65 (ดูู 192)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารสาวนตำบลวังไชย ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมการประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้แ... วันที่ 19 พ.ค. 65 (ดูู 201)

โครงการจิตอาสา

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายบัวทอง ศรีกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล พนักงาน... วันที่ 27 ม.ย. 65 (ดูู 206)

"บัณฑิตน้อย" ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย

นายบัวทอง ศรีกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พนักงานส่วนตำบล ร่วมโครงกา... วันที่ 8 ม.ย. 65 (ดูู 225)

โครงการ Big cleaning day

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย นำโดย นายกบัวทอง ศรีกะกุล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุนชม พนักงานส่วนต... วันที่ 8 ม.ย. 65 (ดูู 224)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายบัวทอง ศรีกะกุล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เป็นประธานการประชุม ข้... วันที่ 5 ม.ย. 65 (ดูู 242)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท... วันที่ 5 ม.ย. 65 (ดูู 249)

กิจกรรมวัน อปฟร

วันที่ 22 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชยได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื... วันที่ 25 มี.ค. 65 (ดูู 251)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น. นำโดย นายบัวทอง ศรีกะกุล นายกองค์การบริการส่วนตำบลวังไชย พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายส... วันที่ 25 มี.ค. 65 (ดูู 240)

กิจกรรมคัคแยกขยะ และการทำนำ้หมักชีวภาพ

การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลวังไชย ในการคัดแยกขยะ และการทำน้ำหมักชีวภาพ ... วันที่ 25 มี.ค. 65 (ดูู 238)

ปลูกผักต้านโควิค

ปลูกผักต้านโควิค... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 543)

โครงการโควิค -19

โครงการโควิค -19... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 1296)