องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 30

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) 19 ม.ย. 67 2
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 10 ม.ย. 67 11
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 13 มี.ค. 67 29
แผนการดำเนินงาน 2567 13 มี.ค. 67 24
แผนการดำเนินงาน ปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 24 พ.ค. 66 304
รายงานติดตามและประเมินผล 2565 21 มี.ค. 66 348
แผนดำเนินงานปี 2566 21 มี.ค. 66 352
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 21 มี.ค. 66 409
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 18 ม.ย. 65 754
แผนดำเนินงานปี 2565 29 ต.ค. 64 937
รวมแผนการดำเนินงานปี 2564 16 มี.ค. 64 918
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) 17 มิ.ย. 63 1061
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) อบต.วังไชย 17 มิ.ย. 63 1021
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 17 มิ.ย. 63 1124
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ค. 63 992
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 6 พ.ค. 63 1009
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 พ.ค. 63 983
แผนอัตรากำลังสามปี 6 พ.ค. 63 997
แผนดำเนินงาน 6 พ.ค. 63 997