องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา 2 ก.พ. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา 2 ก.พ. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหนองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2 ก.พ. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน-ดู๋ใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2 ก.พ. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ-แก่งสนาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2 ก.พ. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566ฟ 2 ก.พ. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม 2 ก.พ. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงาน (แรงงานทั่วไป) ประจำรถน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 26 ม.ค. 66 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า 26 ม.ค. 66 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถของ อบต.วังไชยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 26 ม.ค. 66 9
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 19 ม.ค. 66 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รูปรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 19 ม.ค. 66 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 66 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 66 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 66 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 66 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 66 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล big cleaning day 9 ม.ค. 66 27
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9840 มหาสารคาม 6 ม.ค. 66 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหนอง 5 ม.ค. 66 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษตร 5 ม.ค. 66 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ-แก่งสนาม 5 ม.ค. 66 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน-ดู่ใหญ่ 5 ม.ค. 66 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2566 5 ม.ค. 66 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับเกรดผิวจราจรทางสารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลวังไชย 23 ธ.ค. 65 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 ธ.ค. 65 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ 16 ธ.ค. 65 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรวยจราจร และแผงกั้นจราจร 16 ธ.ค. 65 48
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 8 ธ.ค. 65 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7 ธ.ค. 65 58