องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 27 มีนาคม 67 View : 64
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :