องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 21

หัวข้อ:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 67 View : 26
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :