องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 38

หัวข้อ:: รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)


 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA)

วันที่ : 6 พฤษภาคม 63 View : 1108
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :