องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 31

หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ปี พ.ศ.2565


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1ปี พ.ศ.2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 มิถุนายน 66 View : 188
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :