องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 24 ก.พ. 66 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 23 ก.ย. 65 150
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 5 ส.ค. 65 213
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 ก.พ. 65 290
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 6 ม.ค. 65 332
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 6 ม.ค. 65 308
ประกาศอำเภอบรือ/วังไชย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ 21 ก.ย. 64 333
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 16 ส.ค. 64 343
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 4 ส.ค. 64 350
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 23 ก.พ. 64 389
บันทึกการประชุม 16 ก.ค. 63 433
หนังสือเชิญประชุม ปี 63 16 ก.ค. 63 419
หนังสือเชิญประชุม 16 ก.ค. 63 424
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563 16 ก.ค. 63 454
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2562 16 ก.ค. 63 476
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 มิ.ย. 63 453
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 6 พ.ค. 63 464
ประกาศเรียกประชุมสภา 6 พ.ค. 63 452
นัดประชุมสภา 6 พ.ค. 63 465
รายงานการประชุมสภา 6 พ.ค. 63 462