องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 28

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อ 20 มี.ค. 67 55
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัังที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 20 มิ.ย. 66 187
ประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2565 20 มิ.ย. 66 171
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ปี พ.ศ.2565 20 มิ.ย. 66 168
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ปี พ.ศ.2565 20 มิ.ย. 66 187
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่1 ปี พ.ศ. 2565 20 มิ.ย. 66 184
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่2 ปี พ.ศ.2565 20 มิ.ย. 66 133
รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 20 มิ.ย. 66 138
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 15 มิ.ย. 66 140
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 24 ก.พ. 66 216
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 23 ก.ย. 65 296
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 5 ส.ค. 65 366
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 ก.พ. 65 469
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 6 ม.ค. 65 500
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 6 ม.ค. 65 468
ประกาศอำเภอบรือ/วังไชย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ 21 ก.ย. 64 505
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 16 ส.ค. 64 499
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 4 ส.ค. 64 515
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 23 ก.พ. 64 552
บันทึกการประชุม 16 ก.ค. 63 599
หนังสือเชิญประชุม ปี 63 16 ก.ค. 63 591
หนังสือเชิญประชุม 16 ก.ค. 63 583
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563 16 ก.ค. 63 643
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2562 16 ก.ค. 63 662
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 มิ.ย. 63 629
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 6 พ.ค. 63 647
ประกาศเรียกประชุมสภา 6 พ.ค. 63 629
นัดประชุมสภา 6 พ.ค. 63 640
รายงานการประชุมสภา 6 พ.ค. 63 646