องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 23 ก.ย. 65 83
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 5 ส.ค. 65 133
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 ก.พ. 65 214
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 6 ม.ค. 65 254
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 6 ม.ค. 65 251
ประกาศอำเภอบรือ/วังไชย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สมัยวิสามัญ 21 ก.ย. 64 274
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 16 ส.ค. 64 290
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 4 ส.ค. 64 296
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 23 ก.พ. 64 334
บันทึกการประชุม 16 ก.ค. 63 381
หนังสือเชิญประชุม ปี 63 16 ก.ค. 63 367
หนังสือเชิญประชุม 16 ก.ค. 63 376
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563 16 ก.ค. 63 394
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2562 16 ก.ค. 63 408
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 มิ.ย. 63 396
ประกาศกำหนดสมัยประชุม 6 พ.ค. 63 402
ประกาศเรียกประชุมสภา 6 พ.ค. 63 393
นัดประชุมสภา 6 พ.ค. 63 404
รายงานการประชุมสภา 6 พ.ค. 63 403