องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 39

หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ปี พ.ศ.2565


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย  สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 มิถุนายน 66 View : 169
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :