องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 39

หัวข้อ:: ประชุมสภา อบต.วังไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2565


รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 20 มิถุนายน 66 View : 172
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :