องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 30

หัวข้อ:: รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครึ่งปีหลัง เมษายน - กันยายน 2566


รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566  ครึ่งปีหลัง เมษายน  - กันยายน 2566


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 3 เมษายน 67 View : 49
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :