องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 19 ม.ย. 66 62
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) 19 ม.ย. 66 62
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 5 ม.ย. 65 455
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 20 ม.ย. 64 618
คู่มือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 18 มิ.ย. 63 724
กระบวนการทำงาน 18 มิ.ย. 63 731
แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 17 มิ.ย. 63 850
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 6 พ.ค. 63 668
มาตรฐานการให้บริการ 6 พ.ค. 63 663
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 พ.ค. 63 678
รายงานผลผลการสำรวจ 6 พ.ค. 63 654
ความพึงพอใจการให้บริการ 6 พ.ค. 63 654
บริการประชาชน E-Service 6 พ.ค. 63 682