องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครึ่งปีหลัง เมษายน - กันยายน 2566 3 ม.ย. 67 48
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครึ่งปีแรก ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 3 ม.ย. 67 51
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ม.ย. 67 40
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 19 ม.ย. 66 344
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) 19 ม.ย. 66 313
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 5 ม.ย. 65 782
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 20 ม.ย. 64 903
คู่มือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 18 มิ.ย. 63 997
กระบวนการทำงาน 18 มิ.ย. 63 1018
แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 17 มิ.ย. 63 1121
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 6 พ.ค. 63 947
มาตรฐานการให้บริการ 6 พ.ค. 63 947
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 พ.ค. 63 967
รายงานผลผลการสำรวจ 6 พ.ค. 63 930
ความพึงพอใจการให้บริการ 6 พ.ค. 63 930
บริการประชาชน E-Service 6 พ.ค. 63 954