องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ


แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แบบสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 2564.docx   18 ม.ย. 65 416
วันที่ : 17 มิถุนายน 63 View : 1063
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :