องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 29

หัวข้อ:: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 67 View : 22
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะ บ้านดอนกลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  (ดู 765)
ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบรรเทาสาธารณภัยขั้นตั้น ในสถานศึกษา   (ดู 746)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)  (ดู 335)
รายงานผลตามนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566   (ดู 344)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567 และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่  (ดู 67)
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566  (ดู 46)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566  (ดู 54)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :