องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 27

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 22 ม.ย. 67 21
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566 4 ม.ย. 67 54
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 4 ม.ย. 67 46
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567 และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ 25 มี.ค. 67 67
รายงานผลตามนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566 18 ม.ย. 66 344
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) 18 ม.ย. 66 335
ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบรรเทาสาธารณภัยขั้นตั้น ในสถานศึกษา 14 ก.พ. 65 746
ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะ บ้านดอนกลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 14 ก.พ. 65 765