องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบรรเทาสาธารณภัยขั้นตั้น ในสถานศึกษา


นายบัวทอง ศรีกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบรรเทาสาธารณภัยขั้นตั้น ในสถานศึกษา และอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ณ โรงเรียนบ้านโนนเกษตรวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 65 View : 477
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :