องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 58

หัวข้อ:: ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบรรเทาสาธารณภัยขั้นตั้น ในสถานศึกษา


นายบัวทอง ศรีกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบรรเทาสาธารณภัยขั้นตั้น ในสถานศึกษา และอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ณ โรงเรียนบ้านโนนเกษตรวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 65 View : 808
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะ บ้านดอนกลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  (ดู 821)
ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบรรเทาสาธารณภัยขั้นตั้น ในสถานศึกษา   (ดู 808)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)  (ดู 386)
รายงานผลตามนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566   (ดู 410)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567 และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่  (ดู 116)
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566  (ดู 102)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566  (ดู 102)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :