องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 31

หัวข้อ:: แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย


แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชยดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แผนทุจริต ปี 61-64.rar   17 มิ.ย. 63 603
วันที่ : 17 มิถุนายน 63 View : 1024
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต  (ดู 987)
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต  (ดู 908)
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  (ดู 893)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 946)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 955)
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย  (ดู 1024)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  (ดู 692)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :