องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย


แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชยดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แผนทุจริต ปี 61-64.rar   17 มิ.ย. 63 362
วันที่ : 17 มิถุนายน 63 View : 642
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต  (ดู 635)
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต  (ดู 571)
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  (ดู 562)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 588)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 597)
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย  (ดู 642)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  (ดู 326)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :