องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 56

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 5 เมษายน 65 View : 731
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :