องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 26

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน 2564


รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน 2564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 5 เมษายน 65 View : 703
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :