องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ.xls   11 ม.ย. 65 413
วันที่ : 11 เมษายน 65 View : 597
การปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต  (ดู 955)
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต  (ดู 878)
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  (ดู 860)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 904)
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ดู 913)
แผนป้องกันการทุจริต อบต.วังไชย  (ดู 974)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  (ดู 654)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :