องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 36

หัวข้อ:: สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)


สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ( เดือนตุลาคม 2565   -  เดือนมีนาคม  2566)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 66 View : 314
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :