องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 28

หัวข้อ:: ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 30 เมษายน 67 View : 21
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :