องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 45

หัวข้อ:: การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล


การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แบบรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้.docx   26 ม.ย. 66 247
วันที่ : 26 เมษายน 66 View : 390
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :