องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 20

หัวข้อ:: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
บันทึกรายงานการร้องเรียนการทุจริต 64.docx   20 ม.ย. 64 574
วันที่ : 20 เมษายน 64 View : 845
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 1007)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 1025)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 1149)
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)  (ดู 1045)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   (ดู 845)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 748)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 361)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :