องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 21

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4 ม.ย. 67 50
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 ม.ย. 66 339
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 18 ม.ย. 66 361
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 20 ม.ย. 65 748
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 20 ม.ย. 64 844
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 6 พ.ค. 63 1045
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 6 พ.ค. 63 1149
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 6 พ.ค. 63 1025
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี 6 พ.ค. 63 1007