องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่


รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แบบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียกการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ_6_เดือน 2565.docx   20 ม.ย. 65 259
วันที่ : 20 เมษายน 65 View : 461
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 736)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 761)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 852)
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)  (ดู 773)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   (ดู 598)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 461)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 86)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :