องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม



ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 42

หัวข้อ:: รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่


รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แบบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียกการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ_6_เดือน 2566.docx   19 ม.ย. 66 226
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 416
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 1077)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 1096)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 1199)
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)  (ดู 1092)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   (ดู 893)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 825)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 416)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :