องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 28

หัวข้อ:: แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ


แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.docx   4 ม.ย. 67 15
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 340
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  (ดู 1007)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  (ดู 1025)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  (ดู 1149)
รายงานการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของ อปท. (ITA)  (ดู 1045)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   (ดู 845)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 749)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   (ดู 361)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :